PRIVATUMO POLITIKA

BENDRA INFORMACIJA

UAB Greituolis (toliau - Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau - Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir/ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilujį telefoną, planšetę, televizorių ar kt. naudojate).

Duomenų valdytojo rekvizitai: UAB Greituolis

Buveinės adresas: Zietelos 3, LT-03160, Vilnius

Tel: +370 5 214 2094

el. paštas: info@lastmile.lt

PVM mokėtojo kodas: LT100012351618

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančioje interneto svetainėje, sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainės lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų ir kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Asmenys, kurie yra jaunesni nei 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis, negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba globėjų sutikimą.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžiamos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679.

​​

KOKIĄ INFORMACIJĄ RENKAME APIE KLIENTUS?

UAB „Greituolis“ renka asmeninę informaciją tiesiogiai iš duomenų subjektų. Pavyzdžiui, interneto svetainėje leidžiama pirkti prekes ir/ar naudotis mūsų siūlomomis paslaugomis tiek registruotiems nariams, tiek neregistruotiems asmenims, taip pat yra sudaryta galimybė prisijungti prie mūsų bendruomenės, užpildant specialią atrankos formą. UAB „Greituolis“ taip pat gali rinkti asmeninę informaciją iš socialinių tinklų paskyrų, kuriose dalijamasi informacija apie tai, kaip naudojami UAB „Greituolis“ socialiniuose tinkluose esančių paskyrų įrašai. Asmens duomenų, surinktų per socialinių tinklų paskyras, naudojimui taikoma konkrečių socialinių tinklų privatumo politikos, reglamentuojančios asmens duomenų tvarkymą socialinių tinklų puslapiuose.

Tiesiogiai jūsų pateikiama informacija:

-Vardas;

-Pavardė;

-El. pašto adresas;

-Telefonas;

-Adresas/miestas;

KOKIUS KURJERIŲ PASLAUGAS TEIKIANČIŲ ASMENŲ ASMENS DUOMENIS MES RENKAME?

 

Asmens duomenys paprastai yra tvarkomi vykdant su Kurjeriu sudarytas sutartis.

Mes renkame toliau nurodytus Kurjerių asmens duomenis (tiek tiesiogiai,

tiek netiesiogiai, pvz., iš trečiųjų šalių šaltinių bei viešai pasiekiamos informacijos):

-biografinė ir kontaktų informacija, įskaitant vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto

adresą;

-bankų ar finansinė ir mokėjimo informacija;

-geografinės vietovės, kai Kurjeriai būna prisijungę prie programėlės ir turi aktyvią darbo sesiją (tai yra būtina teikiant paslaugą);

-demografiniai duomenys;

-paskyros informacija;

-išsami informacija apie įvykdytus užsakymus

-kainų skaičiavimai, faktinės kainos ir kiti mokėjimo duomenys;

-uždarbio istorija ir fiskaliniai duomenys;

-išsami informacija apie jūsų užklausas (pvz., per mūsų

programėles arba kitus ryšio kanalus);

UAB Greituolis gali matyti Kurjerio geografinę vietą, informaciją apie vykdomus užsakymus ir su jų vykdymu susijusią informaciją.

Šių duomenų tvarkymo tikslai:

-Jūsų aptarnavimas;

-Prekių pardavimas, paslaugų tiekimas (sutarties sudarymas ir vykdymas);

-Elektroninės prekybos vykdymas;

-Jūsų pateiktos kandidatūros įvertinimas.

 

Šių duomenų tvarkymo pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 str. 1b dalis). Pateikus paraišką prisijungti prie mūsų bendruomenės – duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais (6 str. 1a dalis).

 

Šių duomenų saugojimo terminas yra 10 metų nuo įvykdyto užsakymo dienos. Pateikus paraišką prisijungti prie mūsų bendruomenės – duomenys saugomi 3 mėnesius nuo jų gavimo dienos.

 

Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių

Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (tiek, kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus. Informacijos apie jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras Facebook tinkle.

Kita mūsų renkama informacija

Mes taip pat galime rinkti ir kitą informaciją apie jus, jūsų įrenginį, apsipirkimo informaciją ar jūsų naudojimąsi mūsų svetainės ir aplikacijos turiniu su jūsų sutikimu.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., informacijos, prašomos pateikti registruojantis mūsų internetinėje parduotuvėje), tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis mūsų siūloma internetinio pirkimo paslauga.

KAIP NAUDOJAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais:

 • Užregistruoti jus tam, kad galėtumėte naudotis mūsų teikiama internetinio pirkimo paslauga

 • Pirkimo krepšelio apmokėjimui per pasirinktą išorinį bankinių paslaugų teikėją

 • Tiesiogines rinkodaros tikslui pvz., siųsti naujienlaiškius, pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir siųsti pranešimus apie akcijas, ivertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą, bei klientų apklausų organizavimą)

 • Sužinoti, kaip žmones naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį produktus bei paslaugas.

 • Kitais būdais su jūsų sutikimu*

* Informuojame, kad jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais.

KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Įsipareigojame neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 • jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui.

 • teikiant paslaugas mūsų partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas jūsų užsisakytas paslaugas. Šiems paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti.

 • teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

Tik esant Jūsų sutikimui Jūsų asmens duomenis (pirkimo duomenis) galime perduoti savo partneriams,  kurių parduotuves rasite LastMile platformoje ir kurių prekių asortimentas skelbiamas LastMile parduotuvėje, ir tik paslaugų teikimo tikslais.

UAB „Greituolis“ užtikrina, kad asmens duomenys nėra perduodami už EEE ribų.

 

JŪSŲ TEISĖS

 

UAB „Greituolis“ interneto svetainės lankytojai, kurių duomenys tvarkomi duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

- žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

- susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

- reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

- savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);

- reikalauti, kad duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

- teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);

- teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kad asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

 

KITOS SĄLYGOS

 

Jei turite klausimų, prašymų ar skundų dėl UAB „Greituolis“ interneto svetainės lankytojų asmens duomenų tvarkymo, susisiekite su UAB „Greituolis“. UAB „Greituolis“ interneto svetainės lankytojai turi teisę paduoti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (ada@ada.lt arba L. Sapiegos g. 17, Vilnius), jei sužino, kad tvarkant asmens duomenis buvo pažeistos jų teisės.

 

UAB „Greituolis“ turi teisę keisti šią privatumo politiką. Pranešimas apie tai bus paskelbtas UAB „Greituolis“ interneto svetainėje. Esant esminiams privatumo politikos pakeitimams, UAB „Greituolis“ klientams bus pranešta el. paštu.

UAB „GREITUOLIS“ INTERNETO SVETAINĖS SLAPUKŲ POLITIKA

 

Bendra informacija

 

UAB „Greituolis“ (duomenų valdytojas) šia politika nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdomoma interneto svetaine. Šios politikos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir / ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Šioje slapukų politikoje aprašoma, kokie slapukai naudojami UAB „Greituolis“ interneto svetainėje www.lastmile.lt (toliau – interneto svetainė), kokiais tikslais jie naudojami, taip pat kokias teises turi naudotojai, norintys pakeisti ir pasirinkti slapukų naudojimo tvarką pagal savo poreikius. Slapukai padeda Interneto svetainės serveriui identifikuoti, kad būtent Jūs naudojatės Interneto svetaine, ir automatiškai tankinti turinį pagal Jūsų poreikius. Interneto svetainės www.lastmile.lt pagrindiniame puslapyje paspaudę mygtuką „Sutinku“, Jūs sutinkate, kad slapukai būtų naudojami šioje slapukų politikoje nustatyta tvarka.

 

Kas yra slapukai (angl. cookies)?

 

Slapukas yra nedidelis failas, išsaugomas interneto naršyklėje, kai tik Jūs apsilankote interneto svetainėje. Tekstiniame faile įrašyta informacija skirta įsiminti nustatymus, kuriuos interneto svetainės lankytojas pasirinko interneto svetainei peržvelgti, tam, kad kitą kartą lankytojui nereikėtų jų kartoti.

 

Kokie slapukai naudojami Interneto svetainėje ir kokias tikslais jie naudojami?

 

Mes naudojame kelių tipų slapukus – nuolatinius ir vienos sesijos. Vienos sesijos slapukai ištrinami iš Jūsų įrenginio, kai tik uždarote interneto naršyklę. Nuolatiniai slapukai saugomi Jūsų įrenginyje tol, kol jie yra specialiai ištrinami arba kol baigiasi jų galiojimas. Mes naudojame slapukus šiais tikslais:

• Funkciniai slapukai. Išsaugome informaciją apie Jūsų pasirinktas nuostatas Interneto svetainėje, atsižvelgiant į Jūsų asmeninius interesus. Šie slapukai saugomi Jūsų įrenginyje tol, kol Jūs juos sąmoningai ištrinsite. Duomenų tvarkymo pagrindas — Interneto svetainės lankytojo sutikimas.

• Naudotojų statistikos/analitiniai slapukai. Šie slapukai skirti rinkti ir kaupti statistinius duomenis apie Interneto svetainės struktūrą, rinkodaros kampanijų duomenis, taip pat informaciją apie lankytojų skaičių, Interneto svetainėje praleistą laiką, naudotojų grupes ir paieškos įrankius. Informacija naudojama analitiniais tikslais, siekiant išsiaiškinti, ar Interneto svetainės lankytojai domisi interneto svetainės funkcionalumu bei jos funkcionalumo ir patogumo pagerinimo galimybėmis. Kai kuriais atvejais interneto svetainėje naudojamus kelis analitinius slapukus UAB „Greituolis“ nustatyta tvarka ir tik nurodytais tikslais valdo trečiosios šalys, pvz., „Google Analytics“. Šie slapukai išsaugomi 2-24 mėnesių laikotarpiui arba kai kuriais atvejais visam laikui, kol Jūs sąmoningai juos ištrinsite. Duomenų tvarkymo pagrindas — interneto svetainės lankytojo sutikimas.

• Reklaminiai/tiksliniai slapukai. Šie slapukai skirti Interneto svetainės turiniui tinkinti pagal Jūsų poreikius, taip pat paklausios informacijos plėtojimui ir rodymui užtikrinti. Šie slapukai išsaugomi Jūsų įrenginyje visam laikui, kol Jūs juos sąmoningai ištrinsite. Tam tikrais atvejais, pvz., užsisakant Interneto svetainės naujienlaiškį, Jūs pateikiate informacijos apie save, kuri gali būti panaudota tikslinės reklamos tikslais. Gavę tikslinę reklamą paštu ir (arba) el. paštu, Jūs galite atsisakyti tokios reklamos, paspaudę specialią nuorodą, esančią bet kuriame Jums atsiųstame komerciniame el. laiške, paskambinę +370 5 214 2094 arba atsiuntę el. laišką pašto adresu info@lastmile.lt. Duomenų tvarkymo pagrindas — Interneto svetainės lankytojo sutikimas.

 

Duomenų valdytojas

 

Duomenų valdytojas – tai fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones; kai tokio duomenų tvarkymo tikslai ir priemonės nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teisės, duomenų valdytojas arba konkretūs jo skyrimo kriterijai gali būti nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teise.

Duomenų valdytojas (slapukus tvarko): UAB „Greituolis“, juridinio asmens kodas 305054987, buveinė Zietelos g. 3, Vilnius, tel.: +370 5 214 2094, el. p.: info@lastmile.lt.

 

Jūsų teisės

 

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti)

 • susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti)

 • reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti)

 • savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“)

 • reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti)

 • teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti)

 • teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kad asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

 

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

 

Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai mūsų svetainėje

 

Duomenų valdytojo interneto svetainėje ar socialinių tinklų paskyroje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės. Ši svetainė taip pat naudoja socialinių tinklų Facebook ir Instagram įskiepius (angl. plug-in). Juos naudojant Jūsų duomenys, tokie kaip IP adresas, yra perduodami socialinio tinklo administratoriui. Apie tai, kaip socialinio tinklo administratorius toliau tvarko Jūsų asmens duomenis, galite sužinoti jų svetainėse.

Kaip pasirinkti ir pakeisti slapukų naudojimo tvarką?

 

Jeigu Jūs pageidaujate, kad slapukai nebūtų naudojami Jūsų įrenginiuose, Jūs galite pakeisti savo naršyklės saugumo nustatymus. Išsamesnės informacijos apie slapukus, taip pat apie tai, kaip juos ištrinti ir valdyti, galite rasti www.aboutcookies.org arba savo interneto naršyklės pagalbos skyriuje.